Karate Milcio

Karate

Karate w Polsce i na wiecie

Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Oryginalne japońskie karate, zwane dzisiaj karate tradycyjnym, nigdy nie rozróżniało stylów.

W wyniku masowej mody na karate na świecie z powodów komercyjnych zaczęły pojawiać się liczne style i szkoły, które z oryginalnym karate nie mają nic wspólnego. Powstało wiele mało znaczących odprysków od oryginalnego nurtu karate tradycyjnego.

Zarządzaniem oryginalnym karate na świecie zajmuje się ITKF (International Traditional Karate Federation), a w Polsce PZKT (Polski Związek Karate Tradycyjnego). Jesteśmy dumni, że od 40 lat podążamy tą jedyną prawdziwą drogą.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes PZKT

źródło:www.karate.pl