Karate Milcio

Karate

Związek

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie decyzją z dnia 24 marca 1997 r. udzielił Polskiemu Związkowi Karate Tradycyjnego zezwolenia na działalność jako polski związek sportowy. Jest to historyczna chwila dla Związku, otwiera bowiem nowy etap działalności. Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierali nasze wszystkie przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że to co nas czeka, jest jeszcze bardziej ekscytujące i stwarza coraz większe możliwości dla realizacji planów w karate tradycyjnym.


Zarząd

* Prezes - Włodzimierz Kwieciński
* Członkowie - Józef Rączka, Andrzej Maciejewski, Ryszard Czesław Dębski - rzecznik dyscyplinarny


Komisja Rewizyjna

* Przewodniczący - Janusz Ziółkowski
* Członkowie - Mariusz Lewandowski, Krzysztof Neugebauer


Główny Sąd Dyscyplinarny

* Przewodniczący - Andrzej Olech
* Członkowie - Mirosław Ellwart, Szczepan Thomas


Sąd Dyscyplinarny

* Przewodnicząca - Marta Niewczas
* Członkowie - Janusz Sowa, Paweł Janusz


Komisje PZKT:

*

Komisja Metodyczno-Szkoleniowa
1. Włodzimierz Kwieciński
2. Paweł Krzywański
3. Krzysztof Neugebauer
4. Wojciech Kamiński
5. Andrzej Maciejewski
6. Jacek Wierzbicki
7. Andrzej Zarzeczny

*

Komisja Sędziowska
Przewodniczący - Włodzimierz Kwieciński
Członkowie - sędziowie z międzynarodową klasą sędziowską ITKF:
1. Arkadiusz Bukała
2. Jarosław Domrazek
3. Mirosław Ellwart
4. Wojciech Kamiński
5. Ryszard Kolano
6. Mirosław Kuciarski
7. Jerzy Lelito
8. Zbigniew Lipczyk
9. Andrzej Maciejewski
10. Jarosław Mejer
11. Andrzej Olech
12. Józef Rączka
13. Zbigniew Sitarz
14. Jadwiga Skurska
15. Janusz Sowa
16. Jerzy Szcząchor
17. Szczepan Thomas

*

Komisja Medyczna
Przewodniczący - Zbigniew Lipczyk
Zastępca Przewodniczącego - Maciej Prochowski
Zastępca Przewodniczącego - Aleksander Górski
Członkowie:
1. Justyna Cielecka
2. Paweł Garncarek
3. Zbigniew Krenc
4. Mieczysław Miodek
5. Marek Wiśniewski

Lekarze z Komisji Medycznej PZKT posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uprawniający do wydawania zaświadczeń dopuszczających do uprawiania karate tradycyjnego: Zbigniew Krenc, Mieczysław Miodek*

Komisja Techniczna
Przewodniczący - Janusz Ziółkowski
Członkowie:
1. Jarosław Bicz
2. Tadeusz Lejman
3. Grzegorz Mucha

info:www.karate.pl